Cezary Chlebowski

Cezary Chlebowski
Dwukrotny prezes oraz wielokrotny wiceprezes WKN w latach 1951-1970. Urodzony 15 lutego 1928 roku w Grodźcu. Pisarz i publicysta, historyk, Harcerz Rzeczypospolitej. Autor książek i szkiców poświęconych mało znanym wydarzeniom z dziejów polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Dziennikarz zajmujący się tematyką sportową, głównie narciarską. Jako ośmolatek został zuchem, a następnie harcerzem i otrzymał stopień młodzika. W listopadzie 1939 r. pomagał ojcu, wraz z zastępem harcerskim, ukryć najcenniejsze książki biblioteki Polskiej Macierzy Szkolnej przed ich spaleniem przez Hitlerjugend. Ukończywszy 13 lat w 1941 r. rozpoczął pracę w warsztatach elektrycznych Szlenka, gdzie zetknął się z pierwszymi próbami sabotażowymi. Był wywieziony na przymusowe roboty do Niemiec. Po ucieczce pracował jako robotnik leśny (prowadził też mały sabotaż, obniżając jakość zbieranej żywicy, która była odbierana na potrzeby niemieckiego przemysłu zbrojeniowego). Od początku 1944 r. – po zaprzysiężeniu do AK – pomagał ojcu i wujowi w redagowaniu biuletynu zawierającego informacje z nasłuchu radiowego oraz kolportował miejscową podziemną gazetkę. Kontynuował też działalność harcerską, szybko zostając zastępowym i otrzymując stopień wywiadowcy. W 1945 r. – zaraz za frontem – wrócił do Zagłębia, gdzie kontynuował naukę w gimnazjum, ukończył kurs wodzów zuchowych uzyskując stopień ćwika i został wodzem zuchowym przy 6 ZDH (Zagłębiowskiej Drużyny Harcerskiej). W 1946 r. ukończył kurs instruktorski jako Harcerz Orli, a wkrótce potem Harcerz Rzeczypospolitej. Z kursu podharcmistrzowskiego usunął go w 1947 r. ze względów politycznych późniejszy komunistyczny „reformator” ZHP Stanisław Chladek. Maturę uzyskał w tymże roku w Sławięcicach i wkrótce przeniósł się do Warszawy. Do 1950 r. studiował na Wydziale Dyplomatyczno-Konsularnym i Studium Dziennikarskim Akademii Nauk Politycznych w Warszawie, skąd usunięto go z powodów politycznych. W tym roku został również usunięty z ZHP oraz stracił stypendium w Banku Handlowym. W 1969 r. ukończył magisterskie studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1980 r. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego otrzymał tytuł doktora na podstawie pracy „Monografia Organizacji Dywersyjnej AK poza wschodnimi granicami Polski w okresie wrzesień 1941 – marzec 1943”. Praca ta została uznana przez Radio „Wolna Europa” za jeden z bestsellerów 1983 roku, otrzymała nagrodę im. Włodzimierza Pietrzaka w 1983 r., była wyróżniona nagrodą specjalną przez Instytut Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku w 1984 r. jako „najlepsza książka w języku polskim żyjącego autora z najnowszej historii Polski wydana w latach 1981–1984”. W latach 1950–1970 Chlebowski zmieniał pracę 27 razy, było to przeważnie wynikiem niechętnego stosunku władz PRL do jego osoby. Jako dziennikarz zajmował się tematyką sportową (przede wszystkim pisał o narciarstwie) i kombatancką. W latach 1965–2002 przeprowadził ponad 1,5 tys. odczytów i spotkań autorskich w kraju oraz za granicą (w dużej części na własny koszt). Był dwukrotnym prezesem i kilkakrotnym wiceprezes Warszawskiego Klubu Narciarskiego w latach 1951-1970, członkiem Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Związku Narciarskiego w latach 1952-1960,członkiem Społecznego Komitetu Uczczenia Pamięci Gen. Grota i Jego Żołnierzy (1980-1995) wiceprzewodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w latach 1990–1992, członkiem Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (1994-1998), członkiem Rady Honorowej Budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest autorem książek, łączącym wnikliwość historyczną z talentem narracyjnym: „Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie”, „Zagłada IV odcinka”, "Smak śniegu", "Gazda z Diablelnej", "Nocne szlaki „Odłamki granatu”, „Gdy las był domem”,„W armii Państwa Podziemnego”, „Wachlarz”, „Ponury – major Jan Piwnik 1912–1944”, „Saga o bohaterach – Wachlarz IX 1941 – III 1943” i autobiografia „Bez pokory”, autobiografia zawieracjąca wukaenowskie wspomnienia. W sumie książki Chlebowskiego przekroczyły łączny nakład 1 miliona egzemplarzy. Dorobek Chlebowskiego składa się z ponad 2 tysięcy artykułów publicystycznych, głównie na temat AK, kilkunastu słuchowisk radiowych, komiksów i powieści drukowanych w prasie w odcinkach, ponad 2 tysięcy wykładów, odczytów i spotkań autorskich. Cezary Chlebowskim jest laureatem wielu nagród literackich. Odznaczony m.in. Krzyżem Armii Krajowej, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem „Polska swemu Obrońcy”, Srebrnym Krzyżem „Za Zasługi dla ZHP”,Krzyżem Niezłomnych, Medalem „Pro Memoria”, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej".