Stanisław Rymar

Stanisław Rymar
Przez wiele lat był wiceprezesem Warszawskiego Klubu Narciarskiego, jak również wiceprezesem Warszawskiego Klubu Tenisowego Mera. Dzięki jego staraniom WKN uzyskał w zamian za przedwojenne Schronisko w Dolinie Chochołowskiej (spalone podczas II wojny światowej, a następnie po odbudowie zabrane przez komunistyczne władze i przekazane PTTK), działkę w Alei Przewodników Tatrzańskich (droga do Kuźnic). W 1963 roku ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1966 zdał egzamin sędziowski, a trzy lata później adwokacki. W 1986 roku wszedł w skład Naczelnej Rady Adwokackiej. W latach 1989 – 1992 był jej sekretarzem, od 1995 do 1998 roku pełnił funkcję wiceprezesa, zaś od 2001 do 2007 – prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. W 2007 r. został wybrany przez Sejm na wiceprzewodniczącego Trybunału Stanu. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.