Ranking - zasady i informacje - archiwum

Regulamin rankingu WKN - doprecyzowanie - obowiązuje od sezonu 2016-2017

Celem prowadzenia rankingu jest dążenie do podniesienia poziomu wyszkolenia narciarskiego członków WKN poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji oraz wzrost motywacji do udziału w zawodach sportowych.

1.
W rankingu są klasyfikowani wyłącznie członkowie WKN z opłaconymi składkami. W przypadku zapisania się do WKN w trakcie sezonu startowego do rankingu są uwzględniane wyniki uzyskane dopiero po zapisaniu się do WKN. W przypadku opłacenia składek w trakcie sezonu startowego do rankingu są brane wyniki zawodów z całego sezonu.

2.
Z uwagi na różną ilość i różny charakter zawodów, a także różny wiek dzieci ranking jest podzielony na siedem grup wiekowych:
1. Krasnale
2. Dzieci Młodsze
3. Dzieci
4. Dzieci Starsze
5. Młodzik
6. Junior młodszy
7. Junior
Grupy wiekowe 1 - 4 tworzą kategorię młodsi
Grupy wiekowe 5 - 7 tworzą kategorię starsi.

3.
Do rankingu są brane zawody dostępne dla wszystkich członków WKN. Nie są brane do rankingu zawody "zamknięte" tzn. zawody w których start jest nie jest dostępny dla "wszystkich", lecz jest zależny od przynależności do konkretnej organizacji (np. zawody szkół publicznych, akademickie, bankierów, adwokatów, lekarzy itp.). Powyższe nie dotyczy ograniczeń wynikających z posiadanej "klasy sportowej" np. zawody FIS, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.

4.
W rankingu uwzględnia się wyłącznie zawody w narciarstwie alpejskim (Slalom, Gigant, Supergigant, a także wyjątkowo inne konkurencje), przy czym nie uwzględnia się zawodów snowboardowych. Dodatkowo, w celu zwiększenia nacisku na rolę treningów ogólnorozwojowych w przygotowaniu do sezonu narciarskiego uwzględnia się zawody w slalomach bieganych.

5.
Zawody dzieli się na następujące klasy:
Klasa FIS - Zawody międzynarodowe ujęte w kalendarzu FIS (dotyczy grupy junior)
Klasa F - Zawody międzynarodowe ujęte w kalendarzu FIS rekomendowane przez PZN.
Klasa A - Zawody ujęte w kalendarzu Pucharu Polski, zawody ogólnopolskie nie ujęte w
kalendarzu Pucharu Polski, międzynarodowe nie należące do klasy F lub FIS.
Klasa B - Zawody ogólnowarszawskie i ogólnopolskie nie należące do klasy A.
Klasa C - Zawody klubowe i zawody nie należące do klas A i B.
Klasa D - Zawody w slalomach bieganych.

6.
Corocznie przed rozpoczęciem cyklu zawodów jest tworzona przez szefa wyszkolenia lista zawodów (wraz z klasą, do której są zaliczane) branych pod uwagę do rankingu.
Zawody można dopisać do listy minimum na 7 dni przed datą rozpoczęcia zawodów (dotyczy zawodów krajowych) albo na 14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów (dotyczy zawodów odbywających się za granicą). Zawodów nie można usunąć z listy zawodów. Zmiana klasy zawodów może nastąpić wskutek zmiany ich rangi dokonanej przez organizatora.

7.
W klasach A – F punktacja jest ustalana na podstawie zajętego miejsca wg regulaminu konkretnych zawodów przy założeniu, że jeden start zawodnika jest punktowany w rankingu tylko raz, w klasie FIS na podstawie uzyskanych FIS-punktów. Szczegółowe zasady punktacji w poszczególnych klasach są wymienione w zakładce Klasy Zawodów i Punktacja.

8.
Dla zawodów spoza klasyfikacji Pucharu Polski lub FIS, do rankingu uwzględnia się wyniki konkurencji wchodzących w skład kombinacji, lecz nie uwzględnia się wyników kombinacji. Wyniki OOM, MMMŁ oraz WOM w narciarstwie alpejskim są uwzględniane w rankingu we wszystkich konkurencjach, jakie są rozgrywane wg regulaminu tych zawodów.

9.
Na zakończenie sezonu przyznaje się:
W każdej grupie wiekowej - w podgrupach chłopcy i dziewczynki
- Miejsca 1 - 6 – dyplomy
W kategoriach młodsi i starsi (bez podziału na chłopcy i dziewczynki)
- Miejsce 1 – Puchar WKN (przechodni)*
- Miejsca 1 - 3 – dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
- Miejsca 4 - 10 – dyplomy, nagrody rzeczowe

* po trzykrotnym zdobyciu 1 miejsca w rankingu w danej kategorii – puchar WKN przechodzi na własność zawodnika

10.
Wszystkie wątpliwości oraz przypadki nieujęte w regulaminie rozstrzyga prowadzący ranking po ewentualnej konsultacji z Szefem Wyszkolenia WKN.

Wybitne osiągnięcia sportowe w latach 2000 - 2013

Kryterium: Miejsce w pierwszej trójce Pucharu Polski lub Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży
Kolejność alfabetyczna
1. Antepowicz Jan 2x2 m-ce PP, 2x3 m-ce PP, 2 x 7 m-ce OOM, repr. FIS: 18 m-ce Ricky
2. Bimer Natalia – 9x1 m-ce PP, 4x2 m-ce PP, 2x3 m-ce OOM, repr. FIS: 16 m-ce Topolino, 10 m-ce Vratna
3. Cąkała Marika - 10x1 m-ce PP, 1 m-ce OOM, 3x2 m-ce OOM, repr. FIS: 11 m-ce Topolino, 1 i 7 m-ce Ricki
4. Czapska Zuzanna – 5x1 m-ce PP, 11x2 m-ce PP, 2 i 3 m-ce OOM, repr. FIS: 6 m-ce Vratna
5. Derwinis Agata - 3x3 m-ce PP, 5x4 m-ce PP, 5 m-ce OOM, repr. FIS: Topolino, Ricky
6. Derwinis Katarzyna – 2 m-ce PP, 3 m-ce OOM, repr. FIS: 16 m-ce Ricki
7. Dziedzic Andrzej – 23x1 m-ce PP, 1 m-ce OOM, 3x2 m-ce OOM; repr. FIS: 1 i 3 m-ce Vratna,
15 m-ce Olimpiada Młodzieży Innsbruck, 51 FIS pkt.
8. Dziedzic Łukasz, 3x3 m-ce PP, 2x4 m-ce PP, 8 m-ce OOM
9. Geremek Zuzanna – 4x2 m-ce PP
10. Iwińska Katarzyna – 1 m-ce OOM, 4x3 m-ce PP, repr. FIS: 17 m-ce Zagrzeb
11. Jarnuszkiewicz Antonina – 2 m-ce PP, repr. FIS: 17 m-ce Ricki
12. Jodłowski Michał – 1 i 5 m-ce PP, 2x 2 m-ce PP, 6 m-ce OOM, repr. FIS Ricky
13. Kierebiński Marcin – 3 i 4 m-ce PP, 2x5 m-ce OOM, repr. FIS: 15 m-ceVratna 
14. Kobielska Marta – 3 m-ce PP, repr. FIS: Ricky 
15. Kubasiewicz Helena – 6x1 m-ce PP, 8x2 m-ce PP, 3x3 m-ce PP, repr. FIS: 15 m-ce Topolino, 1 m-ce Vratna
16. Kubasiewicz Stanisław – 1 m-ce PP, 2x2 m-ce PP, 4 x3 m-ce PP, 2 m-ce OOM, repr. FIS: 2x10 m-ce Vratna
17. Madler Franciszek – 3 i 5 m-ce PP
18. Madler Jędrzej – 3 i 5 m-ce PP
19. Małkowski Krzysztof – 1 m-ce PP, 4x2 m-ce SL PP, 3 m-ce PP, 5 i 6 m-ce OOM, repr. FIS: Val d’Isere 
20. Ostrowska Katarzyna – 3 m-ce PP, 4 m-ce OOM, repr. FIS: 13 m-ce Vratna
21. Poppe Maria – 2 m-ce PP, 2x3 m-ce PP, repr. FIS: 18 m-ce Abetone
22. Schmidt Julia – 2x2 m-ce PP, 3 i 5 m-ce PP
23. Strzelecka Maria – 7x2 m-ce PP, 11x3 m-ce PP, 2 m-ce OOM, repr. FIS: 4 m-ce Ricky
24. Szeszko Max – 3 i 5 m-ce PP, repr. FIS: Abetone
25. Wisławska Katarzyna – 2 m-ce PP, 3 i 4 m-ce OOM, repr. FIS: 16 m-ce Zagrzeb
26. Żółcik Mikołaj - 2x1 m-ce PP, 4x2 m-ce PP, 3x3 m-ce PP, 2 i 4 m-ce OOM, repr. FIS: 2x12 m-ce Ricky

Panel "Informacje"

W panelu 'Informacje' umieszczonym w zakładce 'Zasady i Informacje' znajdują się wszystkie ważne komunikaty dotyczące rankingu WKN

Skróty dotyczące najważniejszych informacji są wyświetlane także na stronie głównej Rankingu WKN. Po kliknięciu skrótu zostaniemy przeniesieni do panelu 'Informacje'.

Mamy nadzieje, że ułatwi to otrzymywanie bieżących informacji.

Ranking sezon 2014-2015

W dniu 08.05 został zamknięty ranking na sezon 2014-2015. 

Serdecznie gratulujemy wspaniałych osiągnięć sportowych.

Rozdanie nagród, pucharów, medali i dyplomów za ranking odbędzie się podczas oficjalnego zakończenia sezonu - sobota 9 maja 2015, w godzinach 10:00-13:00 w Centrum Wspinaczkowym Fun Climb przy ulicy Annopol 3, w Warszawie.

Regulamin rankingu WKN - sezon 2014 - 2015

Celem prowadzenia rankingu jest dążenie do podniesienia poziomu wyszkolenia narciarskiego członków WKN poprzez wprowadzenie elementu rywalizacji oraz wzrost motywacji do udziału w zawodach sportowych.

1.
W rankingu są klasyfikowani wyłącznie członkowie WKN z opłaconymi składkami. W przypadku opłacenia składek w trakcie sezonu startowego do rankingu są brane wyniki zawodów z całego sezonu.

2.
Z uwagi na różną ilość i różny charakter zawodów, a także różny wiek dzieci ranking jest podzielony na siedem grup wiekowych:
1. Krasnale
2. Dzieci Młodsze
3. Dzieci
4. Dzieci Starsze
5. Młodzik
6. Junior młodszy
7. Junior
Grupy wiekowe 1 - 4 tworzą kategorię młodsi
Grupy wiekowe 5 - 7 tworzą kategorię starsi.

3.
Do rankingu są brane zawody dostępne dla wszystkich członków WKN. Nie są brane do rankingu zawody "zamknięte" tzn. zawody w których start jest nie jest dostępny dla "wszystkich", lecz jest zależny od przynależności do konkretnej organizacji (np. zawody szkół publicznych, akademickie, bankierów, adwokatów, lekarzy itp.). Powyższe nie dotyczy ograniczeń wynikających z posiadanej "klasy sportowej" np. zawody FIS, Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży.

4.
W rankingu uwzględnia się wyłącznie zawody w narciarstwie alpejskim (Slalom, Gigant, Supergigant, a także wyjątkowo inne konkurencje), przy czym nie uwzględnia się zawodów snowboardowych. Dodatkowo, w celu zwiększenia nacisku na rolę treningów ogólnorozwojowych w przygotowaniu do sezonu narciarskiego uwzględnia się zawody w slalomach bieganych.

5.
Zawody dzieli się na następujące klasy:
Klasa FIS - Zawody międzynarodowe ujęte w kalendarzu FIS (dotyczy grupy junior)
Klasa F - Zawody międzynarodowe ujęte w kalendarzu FIS rekomendowane przez PZN.
Klasa A - Zawody ujęte w kalendarzu Pucharu Polski, zawody ogólnopolskie nie ujęte w
kalendarzu Pucharu Polski, międzynarodowe nie należące do klasy F lub FIS.
Klasa B - Zawody ogólnowarszawskie i ogólnopolskie nie należące do klasy A.
Klasa C - Zawody klubowe i zawody nie należące do klas A i B.
Klasa D - Zawody w slalomach bieganych.

6.
Corocznie przed rozpoczęciem cyklu zawodów jest tworzona przez szefa wyszkolenia lista zawodów (wraz z klasą, do której są zaliczane) branych pod uwagę do rankingu.
Zawody można dopisać do listy minimum na 7 dni przed datą rozpoczęcia zawodów (dotyczy zawodów krajowych) albo na 14 dni przed datą rozpoczęcia zawodów (dotyczy zawodów odbywających się za granicą). Zawodów nie można usunąć z listy zawodów. Zmiana klasy zawodów może nastąpić wskutek zmiany ich rangi dokonanej przez organizatora.

7.
W klasach A – F punktacja jest ustalana na podstawie zajętego miejsca wg regulaminu konkretnych zawodów przy założeniu, że jeden start zawodnika jest punktowany w rankingu tylko raz, w klasie FIS na podstawie uzyskanych FIS-punktów. Szczegółowe zasady punktacji w poszczególnych klasach są wymienione w zakładce Klasy Zawodów i Punktacja.

8.
Dla zawodów spoza klasyfikacji Pucharu Polski lub FIS, do rankingu uwzględnia się wyniki konkurencji wchodzących w skład kombinacji, lecz nie uwzględnia się wyników kombinacji. Wyniki OOM, MMMŁ oraz WOM w narciarstwie alpejskim są uwzględniane w rankingu we wszystkich konkurencjach, jakie są rozgrywane wg regulaminu tych zawodów.

9.
Na zakończenie sezonu przyznaje się:
W każdej grupie wiekowej - w podgrupach chłopcy i dziewczynki
- Miejsca 1 - 6 – dyplomy
W każdej grupie wiekowej - łącznie (bez podziału na chłopcy i dziewczynki)
- Miejsca 1 - 3 – medale
W kategoriach młodsi i starsi (bez podziału na chłopcy i dziewczynki)
- Miejsce 1 – Puchar WKN (przechodni)*
- Miejsca 1 - 3 – dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
- Miejsca 4 - 10 – dyplomy, nagrody rzeczowe

* po trzykrotnym zdobyciu 1 miejsca w rankingu w danej kategorii – puchar WKN przechodzi na własność zawodnika

10.
Wszystkie wątpliwości oraz przypadki nieujęte w regulaminie rozstrzyga prowadzący ranking po ewentualnej konsultacji z Szefem Wyszkolenia WKN.

Ranking 2013/2014 - bez zmian

W kwietniu informowaliśmy, że od sezonu 2013/2014 nastąpi zmiana zasad prowadzenia rankingu.
Niestety okazało się to niemożliwe i jeszcze w obecnym sezonie będzie prowadzony wg dotychczasowych zasad. 
Radykalna zmiana zasad prowadzenia rankingu (patrz poniżej) wymaga napisania od początku oprogramowania go obsługującego. Zdecydowaliśmy się w pierwszym rzędzie najpierw doprowadzić do końca uruchomiony już rok temu program "enarty" umożliwiający zapisy poprzez Internet na zawody oraz wyjazdy wraz z powiązaniem obsługi list startowych i wyników a dopiero potem rozpocząć prace nad rankingiem, tak aby nie prowadzić tych dwóch projektów równocześnie. Wiele prac związanych z informatyzacją klubu prowadzimy na zasadzie wolontariatu, przez co minimalizujemy koszty lecz niestety wydłużamy czas realizacji.

Wszystkie propozycje, uwagi, pomysły rozwiązań, propozycje pomocy lub wsparcia są bardzo mile widziane. W imieniu Zarządu zapraszam do ich przekazywania do sekretariatu, bezpośrednio do mnie lub przekazania na zebraniu zarządu WKN (terminy zebrań są dostępne w sekretariacie)

Dziękuję za zrozumienie
Prowadzący ranking - sekretarz Zarządu
Jarosław Ostrowski - j_ostrowski@poczta.onet.pl

Poniżej plany zmiany zasad rankingu od sezonu 2014/2015

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom, od sezonu 2014/2015 zostanie zmieniona formuła prowadzenia rankingu.
Ma ona polegać na określeniu maksymalnej liczby zawodów liczonych do rankingu w każdej grupie wiekowej. Niezależnie od ilości startów zawodnika będą się liczyć jego najlepsze wyniki. Jednocześnie zostaną określone zawody, które będą się liczyć do rankingu niezależnie od osiągniętego wyniku.

Ranking - nowe funkcje (od sezonu 2012/2013)

Zapraszamy do zapoznania się z wszystkimi funkcjami nowego Rankingu dostępnymi od sezonu 2012/2013:

> Nowy, przejrzysty i przyjazny użytkownikowi interfejs!
> Zawsze aktualny stan Rankingu!
> RANKING WSZECHCZASÓW!!!
> Zbiorcza lista zawodów oraz listy zawodów dla każdej grupy. 
> Lista zawodów podzielona dwie części: zawody liczone i nie liczone do rankingu.
> Lista zawodów w bieżącym i poprzednich sezonach.
> Przeglądanie historii startów każdego Zawodnika.
> Możliwość sortowania historii startu zawodnika wg zajętego miejsca, uzyskanych punktów, nazwy zawodów, miejsca zawodów, daty, klasy zawodów.
> Wyszukiwanie zawodników w rankingach grup i rankingu wszechczasów.
> Możliwość podglądu wyników zawodów od początku rankingu.
> Panel z najświeższymi informacjami dotyczącymi rankingu.
> Wgląd w zasady punktacji, podział grup wiekowych, regulamin rankingu.
         

Ranking - zmieniony regulamin

Od sezonu 2012-2013 obowiązuje zmodyfikowany regulamin rankingu.
Jest on umieszczony w panelu "zasady i informacje".
Wprowadzone zmiany:
- została dodana jedna grupa wiekowa. Dotychczas dzieci były podzielone na dwie grupy: dzieci starsze i młodsze, od sezonu 2012-2013 na trzy grupy: dzieci starsze, dzieci, dzieci młodsze.
- została dodana klasa zawodów FIS. Dotyczy ona grupy junior. Punkty do rankingu są naliczane nie według zajętego miejsca, lecz wg uzyskanych FIS punktów. Punktacja jest dostępna w panelu "klasy zawodów i punktacje".
- medale i nagrody rzeczowe na zakończenie sezonu będą przyznawane w poszczególnych grupach wiekowych (a nie tak jak dotychczas w kategorii młodsi i starsi)

Uzupełnienie Rankingu

W związku z licznymi zapytaniami, informujemy, że w najbliższym czasie zostaną dodane wyniki zawodów:
-PR
-OMW
-NPM
-FIS
Brakujące zawody proszę zgłaszać na adres e-mail: alex@wkn.pl

Ranking za sezon 2012/2013

W poszczególnych grupach prowadzą (aktualizacja 14.04.2013):

Krasnale: Michałowski Beniamin (2007)
Dzieci młodsze: Komorowska Nikola (2006)
Dzieci: Tomanek Jan (2003)
Dzieci starsze: Wołk-Lewanowicz Jan (2001)
Młodzik: Kubasiewicz Helena (1999)
Junior młodszy: Cąkała Marika (1998)
Junior: Dziedzic Andrzej (1995)

Podsumowanie rankingu wraz z wręczeniem dyplomów, medali, pucharów i nagród odbędzie się 20 kwietnia 2013 podczas Akademii Zakończenia Sezonu 2012/13 w siedzibie PKOl, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4 (rozpoczęcie godz. 11.00)

Przypominam, że od obecnego sezonu uległy zmianie zasady przyznawania nagród. Są one następujące:

W każdej grupie wiekowej: 
- Miejsca 1 - 3 – dyplomy, medale, nagrody rzeczowe
- Miejsca 4 - 6 – dyplomy, nagrody rzeczowe

W każdej grupie wiekowej z podziałem na chłopców i dziewczynki:
- Miejsca 1 - 3 – dyplomy

W kategorii młodsi i starsi:
- Miejsce 1 – Puchar WKN (przechodni)
- Miejsca 1 - 15 dyplomy

Proszę o zgłaszanie wszystkich uwag do prowadzącego ranking Jarosława Ostrowskiego j_ostrowski@poczta.onet.pl do dnia 17.04.2013 (środa).

Zmiana zasad prowadzenia rankingu od sezonu 2013/2014

Wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom, od sezonu 2013/2014 zostanie zmieniona formuła prowadzenia rankingu.
Ma ona polegać na określeniu maksymalnej liczby zawodów liczonych do rankingu w każdej grupie wiekowej. Niezależnie od ilości startów zawodnika będą się liczyć jego najlepsze wyniki. Jednocześnie zostaną określone zawody, które będą się liczyć do rankingu niezależnie od osiągniętego wyniku.
Więcej informacji zostanie podanych na Akademii Zakończenia Sezonu - 20.04.2013 godz. 11.00 w siedzibie PKOl, ul. Wybrzeże Gdyńskie 4.

Proszę o przesyłanie uwag i sugestii do Jarosława Ostrowskiego j_ostrowski@poczta.onet.pl

Aktualizacja rankingu

Odpowiadając na liczne pytania, informuję, że opóźnienie w aktualizacji rankingu wynikło z błędu systemowego, który wystąpił podczas wprowadzania wyników zawodów.
W chwili obecnej wprowadzanie wyników zawodów przebiega bez żadnych zakłóceń. Postęp prac można śledzić na liście zawodów liczonych do rankingu.

Ranking zostanie uaktualniony po wprowadzeniu wyników z wszystkich już odbytych zawodów.

Proszę o przesyłanie wszystkich uwag bezpośrednio do j_ostrowski@poczta.onet.pl.

Uwaga: Wychodząc naprzeciw zgłaszanym postulatom, od sezonu 2013/2014 zostanie zmieniona formuła prowadzenia rankingu. Wszystkie szczegóły zostaną podane na Akademii Zakończenia Sezonu - 20.04.2013

Aktualizacja rankingu

Do rankingu zostały dodane wyniki wszystkich rozegranych zawodów do dnia 29.01.2013.

W poszczególnych grupach prowadzą:

Krasnale: Michałowski Beniamin (2007)
Dzieci młodsze: Komorowska Nikola (2006)
Dzieci: Michałowska Aleksandra (2003)
Dzieci starsze: Wołk-Lewanowicz Jan (2001)
Młodzik: Kubasiewicz Helena (1999)
Junior młodszy: Czapska Zuzanna (1998)
Junior: Dziedzic Andrzej (1995)

Zapraszam do zapoznania się z pełną klasyfikacją.

W razie pytań proszę o bezpośredni kontakt mailowy j_ostrowski@poczta.onet.pl.

Aktualizacja rankingu

Do rankingu zostały dodane wyniki wszystkich zawodów do dnia 23.01.2013 oprócz zawodów FIS i Ricky. Wyniki zawodów FIS i Ricky zostaną dodane w dniu dzisiejszym. Zapraszam do zapoznania się z klasyfikacją i w razie pytań o bezpośredni kontakt mailowy j_ostrowski@poczta.onet.pl.

Lista zawodów liczonych do rankingu

Lista zawodów została uzupełniona do końca sezonu. Finał Ogólnopolskiej Ligi Przedszkolaków został przesunięty z 10.03 na 09.03

WLN I - kombi race - poprawa wpisów do rankingu

W grupach młodzik oraz junior w zawodach WLN I kombi race zostały poprawione wpisy do rankingu na zgodne z uzyskanymi wynikami. Prosimy o zapoznanie się z aktualnym rankingiem. 

Pokaż zawody

Prośba o zgłaszanie uwag, komentarzy i pytań

Prosimy o zgłaszanie uwag, komentarzy i pytań dotyczących obecnego funkcjonowania rankingu bezpośrednio do prowadzącego ranking Jarosława Ostrowskiegoj_ostrowski@poczta.onet.pl.

WOM, WLN I, WLN II - WYNIKI !

Już są wprowadzone wyniki WLN I, WLN II i WOM.
Konkurencje rozgrywane w ramach WOM:
gigant i kombi race nie są liczone do rankingu ponieważ zostały zaliczone do rankingu jako gigant i kombi race rozgrywane w ramach WLN I. Jest to zgodne z punktem 7 regulaminu rankingu "...jeden start zawodnika jest punktowany w rankingu tylko raz..."